Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 3. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3
<><>< Karma ŞiirLer ><><>
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Basit Ya?ayacaks?n

Basit ya?ayacaks?n basit
Sevdiklerinde buldu?un a?k?n kadar hafif olacaks?n
Ç?kt???n tart?nda
Yatacaks?n ok?anmam?? sevdan boyuna
Basitli?inde koruyacak seni avaml???nda
Kim oldu?unu bilipte ya?ayacaks?n basit

Kör bak??lar?n kadar çözülecek için
Sevdi?in kitaplar?n dizilip pe?in
Okudu?un hayat? süngerinle sildi?in
Köpüklerin olacak uçurdu?un beyazda

Evinden i?ine her dönü?ünde
O engellerle dolu trafikte ilerleyipte
Ba??n? yaslay?p gazeten elinde
Basit ya?ayacaks?n kumandan? gizleyip cebinde

Tv’de kanal?n olacak hayatlar?n
Tek tek izleyipte basite varaca??n
Geçmi? ya?an?lanlar?n
Ye?iline çalacaks?n basit deyipte

Çözümlerinde basit olacak elinde tuttugun
Telefonun çalacak her gün uyuttu?un
Sevgiline varacak ç?kt???n her bir yolun
A?acaks?n engelleri basitli?inle

Yorgan?n ayak uçlar?nda biter, gün gelir
Sen çektikçe o gider
K?l?f?ndan kaderin
Bunu ancak o çözer dedi?in emeklerin
Basitçe ço?alacak bilgin her daim

??inden gücünden ekme?in a??ndan
Yorgunlu?un y?l olmu? döner ard?ndan
Kap?na vurdu?un anahtar?ndan
Kilidi açarak kurtulacaks?n
Basitli?inle ya?ay?p var olacaks?n!

Hayat? bilipte zor bir yar??
Sonuna varamazs?n gidilmez dönü?
Kurallar? koyulmu? uygulanmam??
Basit ya?amaya hiç al??mam??
Hayatlar?n duracak tek tek önünde

Çamurundan olacak belki tek kalen
Suyundan içtigin bardak tenceren
En k?ymetlin bildi?in oyuncak beben
Ninnilerinde basit olacak
Ç?nlayacak ebediyen


Çekirdeklerin olacak kabak tad? veren
Muslu?a dayand???nda so?uk deymeden
Oluk oluk ak?pta vard???n yollar?n
En senden de ötesinde bitecek dünün yar?n?n
Çözülen buzlar kadar da basit olacak hayat?n

Bir formül olacak elinde tuttu?un
Ka??d?n olacak notunu yuttu?un
Ezberin k?st?racak o nu unuttu?un
Hat?ralar?ndan geçipte basit yasayacaks?n


Kendini tekrar tükenmi? hissetti?inde
Rakamlar art?k tad vermedi?inde
Haf?zana kaydedip kaset bitti?inde
Basit ya?ayacaks?n ömrün boyu sona geldi?inde

Mutlulu?un da??lacak kumlar kadar cok
Denizin olacak güne?inde ufuk
Sogugu y?rtacak elinde bir ok
Basitçe ürpertilerini söndüreceksin
Basitli?inle ?s?n?p so?u?a direneceksin!

Ask?nda duracak tek tek hayat?n
Ütünle düzelecek yapt???n bir bir yanl??lar?n
Kald?rd???n kadar da dolu olacak raflar?n
Basitçe yapacaks?n hic yorulmadan
Kendini b?rakmadan soru sormadan

Kendin bileceksin hayalindeki e?i
Onu ya?atacaks?n basit dü?ünde
Arkandan gelenlerin ayak izleri
Pesinden k?racakt?r tüm engelleri


Rüyalar?nda ya?att???n bir hayat?n olacak
Yast???n yorgan?nda her an ya?ayacak
Sen her gece uyudu?unda
Ba?ka ba?ka diyarlar?n kollar?na varacaks?n
Hayat?n basitli?ine dal?p
Kumdan kalelerinle oynayacaks?n

Ac?n buyur hersey ciddi oldugunda
Basitli?ini koru sakla koynunda
Degmez kimse sana c?kamaz yoluna
Basitce atlat butun engellerini
Dü?ün sonras?nda gelecek üzüntüleri
Sen siper et ba??n? basitli?inle

Basit ya?ayacaks?n basit kendini
Taramadan aynanda duran heykeli
Mimiklerin olacak seni var eden
Kulaklar?na varacak kahkahalar?n ?en’in
Sahibin olacak seni böyle sevenlerin

Bag?rmaktan korkup ürktü?ünde
?çinden gelene gidemedi?inde
Hayk?r?p bo?lu?a ses vermedi?inde
Sen de dök basitli?i bohçandan ç?kar?p
Serpi?tir hayat?na biraz limon kat?p

A?z?nda tatlar?n tükendi?inde
Bir yenisine yenileri eklendi?inde
Köpegin ku?un kedin bekler evinde
Sen basitli?inle et duan? yatmadan önce
Basitli?in kadar ya?a ört kara topra??n?
Sonun geldi?inde...._________________


Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  


Ad?n A?km??

Ad?n a?km?? me?er soyad?n hasret
?? i?ten geçtikten sonra ö?rendim
Varl???n s?laym?? yoklu?un gurbet
Bu derde dü?tükten sonra ö?rendim

Gece uykumdan uyand?ran dü?üm
Senmi?sin soframda ekme?im a??m
Gözümden usulca damlayan ya??m
Sel gibi ta?t?ktan sonra ö?rendim

Kalbime saplanan senin okunmu?
Ne a?lam?? yürek ne de yak?nm??
Me?erse içime sevdan dokunmu?
Gözümü açt?ktan sonra ö?rendim

Vuslat?n can?m gül gibi kokarm??
Hicran?n sel gibi bentler y?karm??
A?k?n bir ate?mi? yürek yakarm??
Nar gibi pi?tikten sonra ö?rendim_________________


Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ad?n a?kt?...

Seni ya?ad?m
Seni ya?att?m yüre?imde.
Hiçkimseye vermedim ad?n?

Yüce da?lar s?raland? yollar?ma
Ac?mas?z geceler da?lad? gönlümü de
Yine vermedim ad?n?

Her gö?e bak???mda ya?murlar?n
Kan gibi döküldü ba?r?ma
Vermedim ad?n?

Kalbim yaral? bir ku? gibi
Sana a?lad? y?llarca bir sana yand?
Hiç kimseye vermedim

Veremedim Ad?n?

Lay?k olan ç?kmad?.

Senin ad?n A?KTI..!

Hazan Sultan Ayten_________________


Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  


BEN B?R EYLÜL- SEN HAZ?RAN

Bir eylüldü ba?layan içimde
A?açlar dökmü?tü yapraklar?n?
Çimenler sararm??t?
Rengi solmu?tu tüm çiçeklerin
Gökyüzünü kara bulutlar sarm??t?
Katar katar gidiyordu ku?lar uzaklara
Deli deli esiyordu rüzgâr
Da??lm??t? yazdan kalan ne varsa
Ya?anmam?? bir mevsim gibiydi bahar
Neydi o bir zamanlar
Sevmi?li?im, sevilmi?li?im
O heyheyler, o deli?menlikler neydi
Ne bu kadere boyun e?mi?li?im
Ne bu ac?dan korla?an yürek
Ne bu kurumu? nehir; gözya??m
Önümdeki diz boyu karanl?klar da ne
Ne bu ard?mdaki kül y???n?; elli ya??m
Beni kötü yakalad?n haziran
Gaml?, y?k?k eylül sonuma
Bir ilk yaz tazeli?i getirdin
Masmavi gö?ünle
Cana can katan güne?inle
P?r?l p?r?l engin denizinle girdin içime
Çiçekler açt? dokundu?un..
Çimler büyüdü yürüdü?ün
Ve güller katmer katmer oldu güldü?ün yerde
Ba??mda senin ku?lar?n kanat ç?rp?yor ?imdi
Oldurdu?un yemi?lerin a??rl???ndan
Dallar?m yere de?iyor
Güne?i batmadan saçlar?n?n
Bir dolunay do?uyor bak??lar?ndan
Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan aln?ma
Uykusuz gecelerim seninle apayd?nl?k
Ba??m dönüyor, off ba??m dönüyor ya?amaktan
Ölebilirim art?k
Ölme diyorsan; gitme kal öyleyse
Sar?l s?ms?k?, tenim ol, beni b?rakma
Baksana; parmak uçlar?m ate?
Lavlar f??k?r?yor gözbebeklerimden
Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan
Benimle meydan oku her çaresizli?e
Benimle uyu, benimle uyan
Birlikte varal?m onuncu aylara
Ben bir eylül,
Sen haziran...

Ümit Ya?ar O?uzcan_________________


Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
ÇOOOOOOOK GÜZEL OLMU?.
YÜRE??NE SA?LIK._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 3. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız