Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sonraki
ŞİİR DEFTERİ
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj ???R DEFTER? 
Günayd?n?m...
?avk?mas?, sana do?ru yollar?n,
Sana do?ru, denizlerin ça?r?s?,
C?r?l c?r?l ötelerde bir güzel,
Günayd?n?m, nar çiçe?im, sevdi?im..

Ç?kmaz sokaklarda bu minyatür kim?
Bu gö?üs kim, ya bu gözler, bu saçlar?
Uzak bir özlemde ayak seslerin,
Günayd?n?m, nar çiçe?im, sevdi?im..

K?rk odan?n k?rk?nda da k?rk güzel,
K?rk aynada çengi çengi bir güzel,
Ça?lar ötesinde bir avuç nota,
Günayd?n?m, nar çiçe?im, sevdi?im..

Bu y?ld?zlar do?an günü ça?r???r,
Bu gündüzler gözlerini ça?r?s?r,
Ya kimlere verdin avuçlar?n??
Günayd?n?m, nar çiçe?im, sevdi?im..

Vurdum tellerine seni, saz?m?n,
Sende anahtar?, al?n yaz?m?n,
Ya?mur ya?mur serpil yaln?zl???ma,
Günayd?n?m, nar çiçe?im, sevdi?im.._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Her?ey
Ya?amak u?runa bir tanem ne varsa
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.
?u tablo, ?u nehir, ?u vi?ne dal?
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.

Bo? yere mi kumrular?n ötü?tü?ü,
Y?ld?zlar?n gece yar?s? dü?tü?ü.
?u ye?il kubbeleri süsleyen büyü
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.

?u da?, beyaz beyaz, su mavi mavi,
A?k?n ?u bitmek bilmeyen alevi.
Yollar?n sonunda ne varsa uhrevi
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.

Bilinmez, ne sab?rsa, i?lenen ta?a,
Yanmak, kanarcas?na dolun-ate?e;
Hasret, vuslat dedikleri endi?e,
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.

Rüzgar gibi, dalgalar gibi, mesela;
Bir içli türküyü söyler gibi hala,
?u taptaze sitem,?u tatl? bela,
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir.

Muhabbet bahsinde ey en büyük gerçek,
Yorgun kanatlara kim yol gösterecek?
Konu?an dil, büyüyen renk, açan çiçek
Her ?ey yüzün suyu hürmetinedir._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Mevsim Sen
Mevsim Sen

mevsim k??
sen benimsin
benim için
inci inci inen kar

mevsim güz
sen benimsin
benim için
sar? sar? dökülen yaprak

mevsim yaz
sen benimsin
benim için
p?r?l p?r?l parlayan güne?

mevsim bahar
sen benimsin
benim için
ye?il ye?il olu?an çiçek

mevsim SEN
sen benimsin
benim için
usul usul büyüyen sevgi._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
BEN SEN? YA?ATMAK ?Ç?N KEND?M? ÖLDÜRDÜM BE GÜLÜM.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Hiç
Hayat?ndan kopup gidenlerin arkas?ndan,
Ho?ça kal diyebildin mi?
Pe?ine dü?üp gidenlerin,
Ard?ndan gitmek istedin mi hiç?

Sahi ya,
Ya?am?n parmaklar?n?n aras?ndan
kay?p gidi?ini seyrettin mi hiç?
Yüre?in ac?larla doldu?unda
yaralar?na zaman bast?n m? hiç?

Ya da,
Yaln?zl?k, koca bir kalabal???n içinde
omuzlar?na çöktü mü?
Duvarlarla konu?up,
nefes almaya çal??t?n m? hiç?

Hiç,
Küçük k?r?nt?lar? toparlay?p
sahte bir da? yaratt?n m??
Asl?nda yok olan ç???n alt?nda
sonunda eziliverdin mi hiç?

Sev
Hem de hiç yarg?lamadan,
Hem de hiç s?n?rlamadan,
Beklentilerinden ar?narak,
Sadece sev..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
K?MD?R KAZANAN , K?MD?R KAYBEDEN

Ne zaman kaybeder insano?lu ve ne zaman kazan?r ?
kazan?rken asl?nda önünde kazanabilece?i bir ?ey kalmayan m?d?r kazanan,
Yoksa kaybederken önünde kazanabilece?i çok ?ey olan m?d?r kaybeden ?...
Kazan?rken varl???n? tüketen midir kazanan ve kaybederken kazanmay? ö?renen midir kaybeden ?...
Kimdir yenilen ?...
Kimdir üstün gelen ?...

Kazan?rken kendini kaybeden mi ?
Kaybederken kendini bulan m? ?

Ve kimdir kazanan ?...
Kazan?rken ne kazand???n? bilmeyen mi ?
Ve kimdir kaybeden ?...
Kaybederken ne kaybetti?ini bilen mi ?

Kazand?klar?n? kaybetme korkusu ile ya?ayan m?d?r kazanan ?

Yoksa kaybettiklerini kazanma umudunu ya?ayan m?d?r kaybeden ?
Hergün yenilenendir kazanan...

Hergün umuduna sahip ç?kand?r galip olan...
Kaybetti?i ne olursa olsun...

Yürüyecek yolu oland?r..

Her zaman söyleyecek sözü oland?r kazanan...
Yeni do?an güne gülümseyebilendir yürekten kazanan...

Kendini bulabilendir.
Kendisi ile bar??and?r kazanan her zaman
Ve sevmeyi bilendir.
Sevgisini sunabilendir kazanan...
Kaybedense asl?nda bütün bunlar? kaybedendir._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sen DÜ?Üyorsun Akl?ma
Gece usulca girmi? odama
Asl?nda sana yazmak akl?mda yok
Cama iki damla vurdu
Uzaklarda gök gürledi
Dü?üncelerime ya?mur dü?tü
Akl?ma sen geldin
Nas?l ya?mur ya??yor ?a?ars?n
Bardaktan bo?an?rcas?na
Geceyi hep ya?murlu sevmi?imdir
Ya?murun sesinde sevi?meleri de öyle
Ya?murla seni and?m dedim ya
Asl?nda her bahanede sana ko?uyor dü?üncelerim
Bir y?ld?z kaymas?n
Güne? do?mas?n nazl?
Sen akl?ma dü?üyorsun
Ne bileyim
Bir çiçek görsem
Ya da bir çocuk gülümsemesi
Nazl? hayalin dü?üyor yüre?ime
Sesini duymak için yaratt???m bahanelere benziyor
Yazarken ara s?ra durakl?yorum
Nerde kald???m? unutuyorum
Sana dal?yorum
Garip bir ?ey bu
Seni yazarken sana dalmak
Sanki senden ba?ka bir sen daha var
Bir yanda ya?ad???m kad?n?m
Bir yanda da
Yaln?zl???mda büyüttü?üm sen
Hayallerime seni koyuyorum
Hayallerde daha güzel sevgililer yarat?l?r
Bir sana bir ?ey ekleyemiyorum
Senden güzel bir ba?ka sen yok
Ya?mur ya?maya devam ediyor
Bende senli a?klar üretiyorum hala
Seninle gece daha güzel
Daha ayd?nl?k
Gece gülümsüyor sanki
Bin y?ld?zla gece
Bin gülümsemeye açm?? gibi
Uykuya dalman?n tam zaman?d?r
Taze bir çiçek gibi açt?n dü?lerimde
Seni dü?lerime ta??man?n zaman?d?r
?yi uykular kad?n?m
?yi uykular bebe?im
Ben sana gidiyorum_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seni Anlat?yorum
Sen anlat?yorsun durmadan
Bense seslerin uza??nda
Senin hayaline doluyorum
Ve sen annem diyordun
Belki yapt???n bir al??veri?i
Oysa ben sevda derdindeyim
Seni bana veren kaderin
Güzelli?ini dü?ünüyorum
Sen mutlulu?unu anlat?yordun belki
Belki radyoda dinledi?in bir ?ark?y?
Bense sana kavu?man?n
Sana ula?man?n derdindeyim
Yüre?inin bahçesine girmi?im hayalimde
Ellerime de?en bir ye?ille sarho?um
Dudaklar?n?n p?nar?na at?yorum kendimi
Yetmiyor hayallerim
Senin güzelli?ini anlatmaya
Ve sen
?ark?lar söylüyorsun bir yandan
Mutlulu?un bula??yor bana
Sevincinden al?yorum biraz
Senin sevincinle
Sana a?k dolu kelimeler yaz?yorum
Senden geleni at?yorum sat?rlar?ma
Senli güzel ?iirler olu?uyor
Teninde bahar olsun istiyorum
Saclar?nda sarma??k gülleri
Kendimce çiziyorum resmini
En güzel renkler dökülüyor
Yüzünü çizerken
Kendili?inden olu?uyor her ?ey
Kelimeleri b?rak?yorum
Yüre?imi b?rak?yorum
Ruhumu b?rak?yorum
Hepsi sana ak?yor
Yollar sevdanla doluyor
Ve sen ?ark?lar söylüyorsun hala
Ne olur bir bahar ak?am?
Sen bana dönsen diyorsun
Oysa ben senden hiç ayr?lmad?m
Ve sana do?rudur yolculuklar?m
Çünkü bahar? seviyorum
Çünkü çiçeklere a????m
Çünkü seni seviyorum bahar gibi
Seni seviyorum çiçek gibi_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
BEN SEN? YA?ATMAK ?Ç?N KEND?M? ÖLDÜRDÜM BE GÜLÜM.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
SEVDA SOHBETLER? 2

Bak sevgili dedim
Bak gör halimi
Sayfa, sayfa ?iirler yazd?m sana
Yüre?imi ak?tt?m sözcüklerime
Dedi ki sevdan s??ar m? sayfalara
S??d?ra bilir misin sen sevdi?ini sözcüklere
Yürek bir sevdal? sözle kanar m?
Dedim ki ben söz oldum da akt?m sana
Yüre?im bir sevdal? deniz oldu da akt? ?iirin yüre?ine
Ben çaresiz bir a??k
Çaresizim ben a?k?na
Çaresiz s???nd?m sevdal? ?iirlere
Dedi ki çaresizlik mi var sevdada
Nerdedir çaresizlik
Sevememekte mi
Sevilememekte mi
Dedim ki sana ula?amamakta
Dedi ki ben imkans?zl?klar? severim
?mkans?zl?klar?n ya?anmas?n? severim
Dedi ki ula?mak için bana
Akmal?s?n bütün imkans?zl?klar? y?karak
Bütün imkans?zl?klar? imkanl? k?larak
Ben bir çaresizli?ine s??ar m?y?m
Ya?ar m?y?m çaresizli?e esir birinin a?k?n?
Dedim ki sen imkans?zl?ks?n benim için
?mkans?zl??? sevdi?im için severim seni
Çaresizli?im imkans?zl??a olan a?k?mdand?r
Dedi ki sen bensizli?i seçmi?sin a?k?n için
Dedi ki sen a?k? seçmi?sin yasamak için
Nedir benden istedi?in
Dedim ki sen olmal?s?n
Olmal?s?n ki ko?ay?m sana
Ko?ay?m ki sen her ad?mda biraz daha uzakla? benden
Uzakla? ki imkans?zl???n yüre?inde bulay?m seni
Benim çarem çaresizli?imin içindedir
Dedi ki ne istersin o zaman benden
Kal dedim yan?mda benden uzak durarak
Kal benim yan?mda benden ad?m, ad?m uzakla?arak
Ben ko?aca??m pesinden
Ko?aca??m imkans?zl?klar? y?karak
Dedi ki uzakla?aca??m senden
Uzakla?aca??m bir masals? a?k ya?amak için
Kaf da??n?n ard?na gidece?im
Kaf da??n?n arkas?ndan seslenece?im sana
?mkans?zl?klar? imkanl? k?lmak için
Gelip beni bulman için
Dedi ki rüzgar olaca??m
Bir kus olman için
Kanatlar?nda beni bulman için bir rüzgar olaca??m
?mkans?zl???n içinde bulman için beni
Dedi ki sen imkans?zl??a a??ks?n
A????m senin imkans?zl??a olan a?k?na
Dedi ki sen bu a?kta beni aramad?n ya
Sen bu a?kta bendeki imkans?zl??a a??k oldun ya
Bende a??k oldum senin a?ka olan sevdana
Dedi ki bembeyaz bir kar örtüsünün üstünde
Bembeyaz bir çiçek olaca??m
Bembeyaz bir koku yayaca??m
Gelip beni imkans?zl?klar içinde bulman için
Dedim ki sen bu a?kta bana sahiplenmedin ya
Bendeki bu imkans?z a?ka a??k oldun ya sen
Bende a??k oldum bana duydu?un bu imkans?z a?ka
_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Daha sen yoktun sevgili
Sen yoktun sana olan a?k?m varken
Daha ben yoktum yar
Ben yoktum sana olan a?k?m varken
Ben sana olan a?k?m?n tohumundan do?dum
Sen a?k?m?n meyvesinde do?dun
Deniz mavi de?ildi böyle senin ask?ndan önce
A?k?n?n enginli?inden olu?tu mavi
Öyle boyand? maviye deniz
Öyle boyand? maviye gökyüzü
Tabiat ye?il de?ildi senin a?k?ndan önce
Ben a?k?nla huzur buldum
Ben a?k?nla boyand?m ye?ile
Bundand?r tabiat?n ye?ili yar
Daha mutlulu?un resmi yap?lmam??t? yar
Hiç bir f?rça resmedememi?ti a?k? yar
Senden öncesi yoktu yar
Yoktu ya?murlar a?k?ndan önce
Bulutlar?n ya?ad??? k?s?r gebelikti a?k?ndan önce
Ben sen yokken a?k?n? ya?ard?m
Hasretine a?lard?m sevgili
Ya?mur hasretinle ekildi bulutlar?n yüre?ine
Yoktu dalgalar
A??k de?ildi daha k?y?ya
Bir ya?mur ya?d? sevgili
Hasretimin gözya?lar? kat?ld? dalgalar?n bedenine
A?k?mla a??k oldu dalga k?y?ya
Daha kelebek yoktu sevgili senin a?k?n? ya?arken ben
Bir günlük a?k?n? ya?aman?n u?runa yarat?ld? kelebek
Bir kelebe?in yüre?inde ya?ad?m seni
A?k?n? ya?aman?n sevincindendir renkleri kanatlar?n?n
Bahar bahar de?ildi daha sevgili
A?klar ye?ermezdi daha baharda senin a?k?ndan önce
Ben seni sevdim yar
Çiçek istedim yanaklar?n? seveyim diye
Meyve istedim
Kiraz dudaklar?n? öpeyim diye
Bülbül güle a??k olsun istedim
Bülbülün türküsünde a?k?m? söyleyeyim diye
Ç?ld?rtan kokular istedim
Bahar a?k koksun istedim
Her a?kta seni bulay?m diye
Bundand?r bahar?n a?ka davet eden ç?lg?nl???
Bahar bu yüzden bahar oldu sevgili
Yoktu daha uçurum çiçekleri senin a?k?ndan önce
Ben yalnizligimda sevmek istedim seni
Tek bir beden
Tek bir ruh olmak istedim
Ben imkans?zl?klar içinde sevmek istedim seni
Bundand?r uçurum çiçeklerinin yaln?zl??? yar
Daha ço?almazd? a?aç kendi meyvesinden senin a?k?ndan önce
Ben a?k?nla büyümek istedim
Ben senden do?mak istedim
Bir a?ac?n yüre?ine gizlendim
Çiçek açt?m sevgili
Meyve verdim
Meyvemde seni buldum
??te bundand?r a?ac?n kendi meyvesinden do?mas?
Senin sevdan?n a?k?yla büyür bir ya?am
Bir dünya do?ar senin a?k?ndan yar
Sonsuz bir dünya
Sonsuz bir a?k? büyütecek sonsuz bir dünya_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Varolu? (sar? Yaprak)
Bir a?aç bütün görkemi ile ya?am ba???l?yor
Ve bir yaprak
Sararm??
Ömrünün son demlerini ya?ayan
Ve son bir gayretle can damar?na ba?lanm??
Bir tek rüzgar
Tek bir esinti art?k dü?man?d?r sar? yapra??n
Can damar?ndan onu ay?racak bir tek bir esinti yeter yitmek için
Ve sonra
Son ba?lant?s? kopar
Yere dü?er
Önce gözü a?ac?na,
Can damar?na tak?l?r
Bir özlem belirir yüre?inde sar? yapra??n
Yere dü?erken son bir defa
Son bir defa bahar?n güzelli?ini
Ve ye?illikler içinde tabiata ba???lad??? o güzelli?i ya?ar yeniden
Ve toprak
Yeni yurdu
Bir gariplik bir yaln?zl?k
Can damar? a?ac?n dibinde bir sar? yaprakt?r
Hüzünle bakar a?aca
Ya?am a?ac?na
Toprak kucaklar sar? yaprag?
Toprak ana katar kendine sar? yapra??
?imdi topra?a kar??m??
Toprak olmu?tur sar? yaprak
Ve ya?am agac?n?n köklerini görür
Ona can ba???layan sevgili a?ac?n?n kökleri
Sevinçle bakar köklerine
Topra??n bir parças?d?r sar? yaprak art?k
Ve can a?ac?na besin olmaktad?r
Köklerine ya?am a?ac?n?n ya?am verendir ?imdi
Geldi?i
Kendisine can veren a?ac?na ya?am ba???layand?r sar? yaprak
?imdi ye?il yapraklara
Ya?ama yeniden merhaba diyen yeni canlara
Yeni ye?illiklere ya?am verendir sar? yaprak
Bilir bunu
Görür
Ve tekrar ya?am a?ac?na kar???r
Ama bu sefer can veren olarak
Anlar sar? yaprak
Anlar bu dairenin anlam?n?
Ya?am?n amac?n? görür
Ye?il yaprakken bahar sevincini de sever o zaman
Sararm?? bir yaprak olarak topra?a a??r a??r dü?ü?ün hüznünü de
Ve can ald??? a?aca
Can vermenin sevincini ya?ar
?imdi bilir O hersey kendisinden do?ar
Ve can?ndan bir parça olur her?ey
Bir dönü?ümdür bu bilir
Geli?medir hersey anlar
Sever hüznü de sevinci de
?kisi de kendisidir çünkü görür.. anlar ve bilir
Bir yaprakken ulu a?ac?n bir dal?nda
?imdi her parças?ndad?r art?k ya?am a?ac?n?n....

___________________________________

BEN SEN? YA?ATMAK?Ç?N KEND?M? ÖLDÜRDÜM BE GÜLÜM.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Suçu Yok
suçu yok karanfillerin
kan damlayan dizelerin
hiç bir suçu yok

bu ç?lg?n
bu deli a?ustos gününün
bu salk?m saçak
bu gümbür gümbür
bu tepeden a?a??
üstüme üstüme gelen bahar?n
hiç bir suçu yok

hele senin o y?ld?z y?ld?z yanan gözlerinin
hele senin o gell deyi?inin
yang?n yerine dönen koynunun
hiç bir suçu yok

ben ba?tan ç?kmay? kafama koymusum bir kere
uçan bir ku? bile bana bahane
?imdi sen laz?ms?n bana
gerisi nafile

_____________________

ben seni ya?atmak için kendimi öldürdüm


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seni dü?ünüyorum, güne?in ???klar? denizden aksedince
Seni dü?ünüyorum, ay?n p?r?lt?lar? kaynaklara vurunca.
Seni dü?ünüyorum, uzak bir yol üstünde tozlar havalan?rken,
Karanl?k bir gecede, dar bir tahta köprüde bir yolcu ürperirken.
Seni dü?ünüyorum, bo?uk u?ultularla orda yükselirken dalgalar.
Kulak kesilmek için koruluktay?m, s?k s?k her ?eyin sustu?u anlar.
Uzakta olsan bile ben senin yan?nday?m, sen de yak?n?mdas?n.
Güne? bat?yor, biraz sonra, beni ???tacak y?ld?zlar
Ne olurdu burda
Yan?mda olsayd?n


BEN SEN? YA?ATMAK ?Ç?N KEND?M? ÖLDÜRDÜM


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ya?murdan Sonraki Yapra??n Rengi Gözleri
gözlerin yok,
gözlerin görünmez ki!
güne? yakar tenimi
ve hasretin yakar
içimi...
güne?e inat,
sonbahara yüz tutmu?
a?açlar kahverengi
ve bilmem saçlar?n?n rengini
?lle de gözlerin, ille de gözlerinin rengi
hani diyorum
görmek için gözlerini
ya?murlar? m? beklemeli
ve güne? bana inat
kaplar masmavi gökyüzünü
mevsim, sonbahar mevsimi
halbuki ?im?ekler inletmeli
yeri, gö?ü
ve ya?murlar s?r?ls?klam
?slatmal? tenimi
s?r?ls?klam ?slanmal?y?m
ve s?r?ls?klamken
eritmeli
gözlerin beni
haydi, ya?murlar ya?s?n art?k
daha çok bekleyemem ki!
anlasana!...
görmek istiyorum
"ya?murdan sonraki
yapra??n rengi gözlerini."_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız