Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 10. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Sonraki
ŞİİR DEFTERİ
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Siz Hiç Öldünüz Mü
Direni? ?ark?s?
de?il,
yüre?i yanm??,
tespih tanesi
gibi parçalanm??
bir çocu?un
ç??l???yd?
havada yank?lanan,
misketim diye avuçlad??? bomba
patlad??? an..

Siz hiç öldünüz mü?
Bin bir parçaya bölündünüz mü?

Pimi çekilmi?
ars?z bir bomba
kökünden kopar?r
nice
f?rt?nalara direnen
çöl çiçeklerini,
baharlara
bir merhaba bile diyemeden..

Bir dü?ün ?ark?s?n?
susturur
?arapnel,
vurulur
çeyiz sand???nda
hayal ku?lar?
duvak tak?p
gelinlik dahi giyemeden..

Siz hiç öldünüz mü?
Kefensiz gömüldünüz mü?

Züleyha sabr?yla
????? bekleyen serçe,
vurulmu?
konacak
merhametli bir dal arar.
Oysa
cellat kudurmu?,
s?kt???
her mermide
içimde
bir defne dal?n? k?rar.
Çiçek açmaz
ate? alt?nda
gül,
gamzesinden vurulmu?
nur yüzlü
ölü bir bebe?in
yaralar?n? sarar..

Siz hiç öldünüz mü?
Gamzenizden öldürüldünüz mü?

Sönmeyen sigara duman? gibi
alev alev yanan
kay?p bir kentte,
saba makam?nda
bir ?ark? de?ildir hayat.
Tuvali k?z?ld?r,
ölüm pusuda,
her kö?e ba??nda bir cellat,
patlad?kça bombalar,
içimde aç?lan
dipsiz çukura,
masum cesetleri dü?er,
pat pat.
Ü?ütür ölüm yüre?imi..

Siz hiç öldünüz mü?
Lapa lapa ölüm gördünüz mü?


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Hasretle Beklerken
hasretle beklerken
gözlerini
gözlerimde
???k sönerse
birgün
emin ol!
son gördü?üm ???k
SENS?N...
hasretle beklerken
nefesini
nefesimde
nefes kalmazsa
birgün
emin ol!
son ald???m nefes
SENS?N.....
hasretle beklerken
sözlerini
sözlerimde
söz kalmazsa
birgün
emin ol!
son sözlerim
SENS?N.....


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Sevdayd? ??te
Bir sevdayd? i?te
Buram buram nefret kokan
Bir y?land? bu sevda
Her f?rsatta yüre?imden sokan

Bir umuttu i?te
Belkiler üzerine kurulan
Evet sevdal?yd? bu gönül
Tam kalbinden vurulan

Böyle bir dünya i?te
Zalime dost; sevene dü?man olan
K?sa zamanl? gülümsemelik rüya bu
Sahte tebessümlerden arta kalan

Bir vurgun i?te
Altl? üstlü bir vurgun
Böyle bir gönül i?te benimkisi de
Ömrün her an?nda yorgun


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
[url]Sende A?lars?n Gözya??
Sende a?lars?n göz ya??
Senide a?lat?rlar
Seninde içinde kopar f?rt?nalar
Senide sürükler ac?mas?z dalgalar
Ve bir eylül ak?am? dökersin ya?lar?n?
Umutlar?n sat?l?r ucuzca
Seninde yar?nlar?n seni terkeder
Seni suskun ve de vedas?z
Kal?rs?n sende benim gibi sessiz sedas?z
Sende a?lars?n göz ya??
Senide a?lat?rlar
Senide kanat?rlar senide

Susurars?n duygular?n kalabal???nda
Yosunla?m?? sayfalarda gizlersin sevdan?
?çin içine yerde bitiremezsin kendini
Bir kal?ba s??d?ramazs?n sevgini

Sen de tükenirsin göz ya??
Sen de dinersin bir gün
Senin de sesin solu?un kesilir
Ne vedalar?n vedaya benzer
Nede sesin bir ç??l??a
Kaybolursun dünyan?n gözünde bir ç?rp?da
Ellerinle parçalars?n kendini
Ac? çekersin her ahda
Bu öyle bir duygudurki ey göz ya??
Bir gün sende tutulursun
Sen ey göz ya?? bir gün sende unutulursun

Senide a?lat?rlar göz ya??
Sende kanars?n
Ve bir gün yanmak ne imi?
Sende anlars?n_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Mavi Ada
Merhaba ey dostum
Yine can?n s?kk?n
Ve bir o kadarda karamsarla?m??s?n
Dostum neler oldu sana
Hayata toz pembe bakan dostumdan
?imdi eser yok
Senin için ne yapabilece?imi
Çok fazla dü?ünmedim
Çünkü seni eski günlerine döndürecek
Bir yer var oldu?unu hat?rlad?m
Neremi bu yer
Bir ada dostum bir ada
Sak?n ada deyip geçme
Burada sana ve senin gibilere
Her zaman yard?mc? olacak dostlar var
Derdine derman olacak s?k?nt?n? payla?acak dostlar var
Nemi bu adan?n ismi
Mavi Ada dostum mavi ada
Masmavi bir ada
Dostluk,s?rda?l?k,sevgi ve sayg?n?n
Oldu?u bir ada
Dünyada e?i benzeri olmayan bir ada
Sana tek bir tavsiyem var dostum
Bu adaya mutlaka gel
Dertlerini,s?k?nt?lar?n? adan?n k?y?lar?ndan
Alabildi?ine uza?a atmay? ö?reneceksin burada
Yaln?z eski günlerine döndü?ün vakit
Bu aday? ve içindekilerini
Sak?n ama sak?n unutma
Ey güzel dostum...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Er Mektubu
O elinde tuttu?un zarf,
Bir ihanet an?nda örülmü?tür.
Ve zarf?n içindeki ka??t,
Er mektubudur görülmü?tür.
Do?um günüm bu gün 3 Aral?k
Ve ?afak karanl?k...
Bu mektubu sana yaz?yorum anne!
Dün sevdi?imle ayr?ld?k.
Son mektubuymu? bana yazd???,
Bir daha yazmayacakm??.
Demek sevda ayr?l??a bir ay dayan?rm??...
Ve asker oca??nda terkedilmek de varm??.

Bu mektubu sana yaz?yorum anne!
Bu gün do?um günüm 3 Aral?k
Ve ?afak karanl?k...

3-5 nöbetindeydim dün gece.
Bir ?arjörün bo?lu?unda içtim son sigaram?
Ve yorgan gibi üstümü örttü kar siperde.
Sabaha kar?? biraz içim geçmi?,
Hayalin gözümün önüne geldi anne.
K?zkarde?imi de verdi?inden beri sevdi?ine,
Bir ben bir de sen kald?n geriye.

Üzülme anne ü?ümüyorum.
Bekliyorum elim tetikte,
Bekliyorum memleketi ve seni,
Ve art?k beklemiyorum beni beklemeyen sevdi?imi,
Beklemiyorum yüre?imi ve a?k?m?,
So?uk siperde yaln?z b?rakan sevgiyi.
Ve bekliyorum anne elim tetikte,
E?er girerse menzile vurup öldürece?im,
Hem a?k? hem sevgiyi...

Geçen gece karakolu bast?lar,
Kur?unlar ya?mur gibi ya?d? üzerimize.
Garip gelecek belki sana ama
Ortal?k bayram yeri gibi oldu anne.
Biliyormusun o an hiç korkmuyorsun.
Herkes kendini bir sipere at?yor
Ve gecenin karanl???nda kur?un yerine,
I??l ???l y?ld?zlar ya??yor sanki üzerimize
Ve ölüm bile akl?m?za gelmiyor anne...
Canlar canlar gidiyor anne!
Gidiyor canlar!
Ve kimbilir ne zaman bahar..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
ve gözlerin gelir akl?ma
ve sözlerin
gidi?in gitmiyor gözümün önünden
ve izleri derin
ilk de?ilsin bu senin de bildi?in
ve yine biliyorsun
sen son sevdi?im
?imdi uzaklardas?n
ben çamlar aras?nda bir hastane odas?nda
ci?erimde bir ince hastal?k
içimde kapanmak bilmeyen bir yara
ve sanki elimde inad?na bir sigara
biliyorum dönmeyeceksin
hatta arkana bile bakmazs?n
gün gelir belki bir yuva kurars?n
o?lun olsa benim ad?m? koyar m?s?n
gittin
da? gibi sevdam? devirip ard?nda
gittin
allaha?smarlad?k bile demedin
sazlar çal?n?r çaml?can?n bahçelerinde
o ?ark?y? bir daha hiç söylemedim
?imdi elimde bir bardak çay
ve duda??mda buruk bir tebessüm
kendi kendimi üzmemeye söz verdim
ve ben seni hayat?m?n bir musalla ta??na en yak?n yerinde sevdim
?srar etmedin kendine beni sev diye
beyaz bulutlar gibi s?rt?n? rüzgarlara verip gittin
bense durdum ve bekledim
ve ben seni hayat?m?n bir musalla ta??na en yak?n yerinde sevdim_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sen Ve Ben
Herkes dört gözle tatili beklerdi
Bense okullar?n aç?lmas?n?,
Çünkü seni görmek vard? koridorlarda
Ve bana gülece?in günü beklemek.

Ben okul bahçesindeki a?aca ba?harflerimizi
Sen gönlüme sevdan?n ad?n? yazm??t?n,
Ben s?rama isimlerimizi
Sen kalbime ilk a?k? yazm??t?n.

Senden sonra sana yazd?g?m ?iirlerden
Haberin bile yok
Ve ya?mur yüzüme vuruyor
Ve so?uk...

Okuldan sonra
Her dolma kalem,her lacivert kravat
Her beyaz gömlek ve yakal?k
Ve her 12 Aral?k
Sen gelirsin akl?ma
Çocukluk i?te,belki de ilk a?k
Belki de ilk delilik.

Seversin demi?tin ya hani bundan sonra da
?nan ki o kadar kimseyi sevemedim,
Ve o iki kelimeyi senden sonra kimseye
Ama kimseye söyleyemedim.

Belki hiç olmad?n benim için
Belki de azd?n
Ama olsun
Ben hep sana ?iirler yazd?m.

Ceketimi ve kravat?m? sakl?yorum hala
Birinin üzerinde tebe?ir
Birinin üzerinde ayran lekesi
Ve sen seviyorum hala
Elmay? da, havay? da, suyu da...

Ve bilmeni istemiyorum hala
Sana ?iirler yazd???m?,
Ve bilmeni istemiyorum bütün bunlar?
Çünkü her?ey böyleyken güzel
En dokunulmam??,en ya?anmam??
Ve en tad?lmam?? haliyle...

Bir sahilde elele dola??lmam??
Ve bir kafede çay içilmemi? haliyle,
Her?ey
Böyleyken güzel belki de...

Ama sen gönlüme sevadan?n ad?n? yazm??t?n
Ben a?k?na tutulmu? bir deli cand?m
Sen gönlüme sevdan?n ad?n? yazd?n
Ben a?k?na tutulmu? seni arar?m.


U?ur Arslan_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Yoklu?umun Resmi
Att???m her ad?m benden uzakta
Bast???m her yerde yokmu?um me?er
Ç?rp?n?rken 'ben' denilen tuzakta
'Ben' bana saplanan okmu?um me?er..

Akl?m kumsal iken, ben toz paresi
Ç?kt?kça yükse?e, alçal?r oldum..
Dü?ündüm, derdimin nedir çaresi
Susarak konu?mak, sonunda buldum..

Esrarl? vuslata bir ad?m kala
Hasretin vecdiyle, ben kement att?m
Yürekte bo?ulmak, ne güzel bela
Batt?kça kurtuldum, ç?kt?kça batt?m..

Görünmez cevheri buldum diyerek
Körlü?ü kör ettim, deli bir ta?la
Bilmeyi bilmeden, bildim diyerek
Bo?lu?u doldurdum, dolu bir bo?la..

Nas?llar?n sebebini sorarken
Sualimi cevaplad?m niçin'de
Çoklu?umda yoklu?umu araken
Yaln?z kald?m y???nlar?n içinde..

Sat?r, sat?r böldü beni heceler
Her k?rk?m?, k?rka yard?m savu?tum
Bo?lu?umu kucaklad? geceler
Sessizlikte, gürültüyle bo?u?tum..

Var'da yoku, hayk?r?rken her seda
Akl?m ki, akl?m? ba??mdan ald?
O'na gidiyorum, bana elveda
Sonsuz olan sona, bir nefes kald?.._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sesleni?
Da? gibi karaya??z birer delikanl?yd?k.
Babam?z,s?rt?nda yük ta??yarak getirdi
A??m?z?,ekme?imizi.
Arabalar ??r?l ??r?l ???klar?yla caddelerden geçreken,
Bizler bir mumun ?????nda bitirdik kitaplar?m?z?.
Kendimiz gibi ya?ayan binlerce yoksulun yüre?ini
Yüre?imizde ya?ayarak kat?ld?k o büyük kavgaya.
Ecelsiz Öldürüldük.
Dövüldük,vurulduk,as?ld?k.

Vurulduk Ey halk?m,unutma bizi…

Yoksullu?un bükemedi?i bileklerimize
Çelik kelepçeler tak?ld?.
??kence hücrelerinde sabahlad?k kaç kez
?steseydik,
Diplomalar?m?z?, mor binlikler getiren
Birer senet gibi kullan?rd?k.
Mimard?k,mühendistik, doktorduk,avukatt?k.
Yazl?k k??l?k katlar?m?,arabalar?m?z olurdu.
Yüre?imiz,i?çiyle birlikte att?,
Köylüyle birlikte att?.
Ya?am?m?z?n en güzel y?llar?n?,
Birer taze çiçek gibi verdik topluma.
Bizleri yok etmek istediler hep.

Öldürüldük Ey halk?m,unutma bizi…

Fidan gibi genç k?zlard?k,hayat,
?ak?rdayan bir ?elale gibi
Yirmi ya??nda,yirmi bir ya??nda,yirmi iki ya??nda,
??kencecilerin ac?mas?z ellerine terk edildik.

Direndik küçük yüre?imizle
Direndik genç k?zl?k gururumuzla.
Tükürülesi suratlar?na kar?? bahar çiçekleri gibi,
Taptaze inançlar?m?z? f?rlatt?k bo? birer eldiven gibi.
Utanmad?lar insanl?klar?ndan,
Utanmad?lar Erkekliklerinden.

Hücrelere at?ld?k ey halk?m,unutma bizi…

Ölümcül hastayd?k.
Ba??rsaklar?m?z dü?ümlenmi?ti.
Hipokrat yemini etmi? doktor kimlikli i?kencelerin
Elinde öldürüldük ac?maks?z?n.
Gelinliklerimizin ütüsü bozulmam??t? daha.
Cezaevlerine kilitlenmi? koçalar?m?z?n
Taptaze duygular?na
Birer mezar ta?? gibi savrulduk.
Vicdan sustu.
Hukuk sustu.
?nsal?k sustu.

Göz göre göre öldürüldük ey halk?m,
Unutma bizi…

Kanserdik,ölüm
Hergün bir sinsi y?lan gibi dola??yordu derilerimizde.
Uydurma davalarla kapatt?lar hücrelere.
Hastayd?k.
Yurtd???na gitseydik kurtulurduk belki.
Bir buçuk ya??ndaki k?zlar?m?z? öksüz b?rakmazd?k.
Önce, kolumuzu,omuz ba??ndan keserek
F?rlatt?k att?k önlerine.
Sonra da,otuziki ya??nda
B?rak?p gittik bu dünyay?,ecelsiz.

Öldürüldük ey halk?m,unutma bizi…

Giresun’daki yoksul köylüler,sizin için öldük.
Ege’deki tütün i?çileri,sizin için öldük.
Do?udaki topraks?z köylüler sizin için öldük.
?stanbul’daki,Ankara’daki i?çiler,sizin için öldük.
Adana’da , param parça elleriyle,
Ak pamuk toplayan i?çiler,sizin için öldük.

Vurulduk,As?ld?k,öldürüldük ey halk?m,
Unutma bizi…

Ba??ms?zl?k Mustafa Kemal’den arma?and? bize.
Emperyalizmin ahtapot kollar?na
Teslim edilen ülkemizin ba??ms?zl??? için
Kan döktük sokaklara.
Mezar ta?lar?na basa basa,devleti yönetenler
Gizli emellerle,ba?lar?m?z? ezmek,
Kanlar?m?z? emmek istediler.
Amerikan üsleri kald?r?ls?n dedik,
Sokak ortas?nda sorgusuz sualsiz vurdular.

Yirmiiki ya?lar?ndayd?k öldürüldü?ümüzde
Ey halk?m,unutma bizi…

Henüz çocuklu?umuz bile ya?amam??t?k.
Bir kad?n eline de?memi?ti ellerimiz.
Bir sevgiliden mektup bile alama?t?k daha.
Bir gece sabaha kar??,pranga vurulmu? ellerimiz
Ve ayaklar?m?zla ç?kar?ld?k idam sehpalar?na.
Herkes tan?kt?r ki korkmad?k.
?çimiz titremedi hiç.
Mezar topra?? gibi taptaze,
Mezar ta?? gibi dimdik boynumuzu
Uzatt?k ya?l? kementlere.

As?ld?k ey halk?m,unutma bizi…


Bizi öldürenler bizi asanlar,
Bizi sokak ortas?nda vuranlar,
A?abeyimiz,babam?z ya?lar?ndayd?lar.
Ya bu düzeninin kirli çarklar?na ortak olmu?lard?
Ya da susmu?lard? bütün olan bitenlere.
Öfkelerini bir gün bile,
Kar??s?ndakilere ba??rmam?? insanlar?n
Gözleri önünde,öldürüldük.
Hukuk ad?na,özgürlük ad?na,demokrasi ad?na.
Bat? uygarl??? ad?na,
Bizleri,bir ?afak vakti ipe çektiler.

Korkmadan öldürüldük ey halk?m,unutma bizi…

Bir gün mezarlar?m?zda güller açacak ey halk?m,
Unutma bizi…
Bir gün sesimiz hepimizin kulaklar?nda
Yank?lanacak
Ey halk?m,unutma bizi…
Özgürlü?e adanm?? bir top çiçek gibiyiz ?imdi,
Hep birlikteyiz ey halk?m,
Unutma bizi,unutma bizi, unutma bizi


U?ur Mumcu


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Ki?iye Yap?lan Haks?zl?k


"Bir ki?iye yap?lan haks?zl?k,
bütün topluma kar??
i?lenmi? bir suçtur.
bu bilinci payla?mak ve
bu sorumlulu?u yerle?tirmek
zorunday?z.
Uygarca payla??lan sorumluluk bilinci,
özgürlü?ün de,
demokrasinin de
tek güvencesidir.
Bu güvence sa?lanmad?kça,
demokrasinin temeline
tek bir ta? bile konmu? olamaz.
"Unutmayal?m ki cesur bir kez,
korkak bin kez ölür".
Önemli olan,
insan?n böyle bir toplumda
"mezar ta??" gibi
suskunluk simgesi
olmamas?d?r".

U?ur Mumcu_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seveceksem Böyle Sevmeliyim
Seveceksem Böyle Sevmeliyim
bir gece dilim tutulmal? ay gökteyken,
girdab?na dü?meliyim yaln?zl???n
ihanetin ad?n? bilmemeliyim
ya da u?ramamal? yalanlar beynime.
zindandan mektuplar yazmal?y?m
penceremde bir karanfil solmal?,
içimde tebessümler..
bir yak?n iklim olmal?s?n bana.
ah ederken,
gün görmemi? bir y?ld?z kaymal?.
seveceksem böyle sevmeliyim
ya?ayacaksam böyle..
ba?ucumda kara bir kitap bulunmal?
her sayfaya ad?m? yazmal?y?m.
hayallerim gökte y?ld?zla??rken,
lanet etmeliyim ?ans?ma, tutunamay???ma
akl?ma geldi?in anlardaki kahrolu?uma
seveceksem böyle sevmeliyim,
kahrolacaksam böyle..
bir ba?kas? dedi?inde dik olmal?y?m
içimin kan revan?n? görmemelisin.
f?rt?nalar koparken içimde,
dudaklar?m süt liman olmal?
bilmemelisin yüre?imin ezikli?ini
sevgimi dara?ac?na asarken,
ellerim titrememeli
seveceksem böyle sevmeliyim,
kaybedeceksem böyle..
git dersen gitmeliyim, yalandan da olsa
görmemelisin beni arkanda
hep kö?eba?lar?ndan bakmal?y?m sana
her gün hayalin geçmeli kap?m?n önünden
sana benzeyenleri sen sanmal?y?m
seveceksem böyle sevmeliyim,
kanacaksam böyle..
veda edeceksem böyle etmeliyim
yan?nda bir yan?n? da götürerek,
sessizce ayr?lmal?y?m bu diyardan.
ben meçhule kar???rken,
sen k?rm?z? bir gül bulmal?s?n..(?)
ecel ba?ucuma dayan?rken
kimse bilmemeli
seher vakti kap?m çal?nmal?
sen uykudayken, alem uykudayken
dü?lerim, ümitlerim, hepsi uykudayken..
ümidimi ismine gömmeliyim!
gözlerim bo?lu?a bakarken,
hafiften bir ya?mur ya?mal?
seveceksem böyle sevmeliyim,
öleceksem böyle!!!_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Dü?ün Ki


Dü?ün ki,
Kulaklar?m ad?n? hiç duymam??
Ve hiç tekrar etmemi?, isminin ilk hecesini,
Yalç?n kayalarda akislenen seda gibi...
Dü?ün ki,
Dü?üncelerimde hiç olmam??s?n sen
U?ultusu avuçlar?mda kalan rüzgar gibi...
Ay ?????na hasret yakamozlar?n?n vuslat?ym??,
Tan yerine ve tam yerine vuran o umutlar?n?n gölgesi...
Dü?ün ki,
Bir efkar kahvehanesinde
Bir sigara içimlik vakitmi?sin sen...
K?r?k bir sandalyeymi? umutlar?m? yaslad???m...
Dü?ün ki,
Bir uçurum dibiymi?, bak??lar?ndaki o mana
Oyuncaks?z kalmas?ym?? bir çocu?un
Ya da bir annenin yavrusuna hasreti...
Dü?ün ki,
Yan?k bir Anadolu türküsüymü?sün,
Çe?me ba??ndaki güzel k?zlara inat
Ve inat, gurbetin tüm güzelliklerine...
Dü?ün ki,
Gam yüklü duvarda asi, k?r?k bir aynaym??s?n
Hep eksik, hep mahçup, hep yar?m...
Ayna kar??s?nda k?r?k bir bak??,
Kaybolan di?er yar?s?ndaki t?ls?m...
Dü?ün ki,
Bir ya?mur olurmu?sun
Ve tanelerin dü?ermi? pembe dü?lerimin dü?tü?ü yere...
Dü?ün ki,
Bir orada bir burada
Bir gurbette bir s?lada
?sminin yal?n, yaln?zl???m?n yal?n halinde...
Ve arkas?na saklanm?? binlerce yürek...
O binlerce yürekten dü?en...
Tek bir dü?
Senin ?l?k nefesinde ü?ümü?...
Dü?ün ki,
Uzak hat?ralar?m kalm?? sende
Tek ki?ilik bir oyun
Gurbete bir tren bileti
Ya da yaras? gurbetin...
Yar?s?ndan büyük olan y?rt?k bir resim...
Dü?ün ki,
Hiç olmam??...
Hiç çal?nmam?? bir beste...
Hiç tad?lmam?? bir zehir...
Dü?ün ki,
Hiç yaz?lmam?? bir ?iir..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Beni Biri Severse
Beni biri severse; utan?r?m
Seni biri severse; gururuna eklenir...
Beni biri severse; korkar?m onun için,
Seni biri severse; geride duramazs?n...
Beni biri severse; kaçar?m kendime,
Seni biri severse; ona kaçars?n birkaç günlü?üne...
Beni biri severse; ben o birine seviyorum diyemem,
Seni biri severse; günde bin kaç kez söylersin sevdi?ini...
Beni biri severse; ona vereceklerime s?n?r koymam,
Seni biri severse; neler alaca??n? hesaplars?n...
Beni biri severse; esir olurum, yan?na yolda?,
Seni biri severse; esir al?rs?n, emretmek arzusundan....
Beni biri severse; özgürlü?ümü de götürür gitti?i yere...
Seni biri severse; özgürlük nedir bilmiyordur ki...
Beni severse biri; o art?k benimle bir'dir...
Seni biri severse; bir'likten cinnet do?ar aran?zda....
Beni biri severse; bundan sonra bir de?ildir asl?nda.
Seni severse biri; herkes kendiyle bir'dir...
Sen birini seversen; sadece a?layabilirim,
Birini seversen sen; buna inanamayabilirim,
Seversen sen birini; kendini daha çok sevmek içindir yine,
Seversen birini sen; bana duyurma...
Sen
Sevebilirsen
Birini,
Gururuma sar?l?r ya?ar?m...
Ben birini seversem; ben severim sadece,
Birini seversem ben; cinayettir, intihard?r,
Seversem birini ben, sadece birini severim,
Seversen ben birini; o biri bir sensin'dir...
Ben
Seversem
Birini...
Ya evlidir, ya birkaç güne evlenir...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Aray?? Gazeli
Bilmiyorum ne zaman geldimse dünyalara
At?ld?m kur?un gibi amans?z kavgalara

Sonras? yorgun dü?tüm bakt?m göçmen ku?lara
Onlar vard? bahara bense kara k??lara

Hep varmay? dü?ledim o gizemli ça?lara
Bulamad?m gider yol bende ç?kt?m da?lara

Geçit vermedi da?lar yine dü?tüm yollara
Varamad?m bir türlü hakiki baharlara

Ha gayret deli gönlüm vur yine tabanlara
Yapamad?m orada y?k?ld?m bulvarlara

Cesedimi als?nlar haber sal?n dostlara
Kald? bütün umutlar meçhul maveralara


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 10. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız