Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 3. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Sonraki
ŞİİR DEFTERİ
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Sonbahar Ba?lang?c?
Tadamad???m bir a?k? yaz?yorum bu ak?am.
Ellerim titrek,
Ellerim so?uk,
Ellerim, ellerinden yoksun
Ve paramparça...

Sana bir buket hüzün gönderiyorum ?imdi.
?çimde anlams?z bir heyecan,
?çimde bir burukluk
Ve bir sonbahar?n ba?lang?c?n? hat?rl?yorum.
Seni bir buluta benzetiyorum,
Yada bir bulutu sana...

Bir sonbahar?n ba?lang?c?n? hat?rl?yorum,
Ba?lang?c? olmayan bir biti?in an?n?,
Ve seni o buluta benzetti?imde,
Hay?flan?yorum
Bir çift kanad?m?n olmay???na.
Ve seni o buluta benzetti?imde,
Uzakta oldu?unu anl?yorum
Oturup a?l?yorum..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Temmuz Ak?am?nda
Nas?lsa bitecek,
Karanl?k bir dehlize savururcas?na yaz?lan her sat?r,
Ve bir akvaryum berrakl???ndaki ruhumun yank?lar?,
Her nefeste ?ekillenen dudaklar,
O ça??r??lar, bak??lar,
Bir kö?e ba??nda duraksay??lar,
Ak?lalmaz bir nefretin yeti?ti?i hissiyat,
Dönen pervanelere tak?lm?? gibi gözlerim,
Ve ellerim her titreyi?lerinde sarsarken bedenimi,
Bir Temmuz ak?am?nda bitecek bu öykü.
Gideceksin ve bitecek...

Ama yine de bir mevsim kalsayd? içimizde derken,
Solgun yüzlerimizle s???nt? bulaca??m?z,
Harcarken tüm güzellikleri çarçabuk,
Savurganl???m?z? ho? görecek,
Bu ya?ant?ya de?ecek bir mevsim gelecek.
Belki bir bak??, belki dokunu?,
Huzur enjekte eden bir buse belki de,
Ya da tüm bunlar?n ötesinde,
Ütopik bir gökyüzü olu?acak ans?z?n,
Y?ld?zlar? masmavi,
Güne?i, kalpleri ayd?nlatan...

Bir Temmuz ak?am?nda bitecek anl?yorum.
Bu nefret bitecek.
Ama yine de bu ?ehir a?layacak gidi?ine,
Bu gökyüzü dayanamayacak yoklu?una.
Sonra bir gün,
Yoklu?unun izleri de kalmayacak art?k.
Sen gideceksin,
Sen biteceksin,
Bitecek...


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
[color=red]Ölesiye Sen Yoksun
Ya?mur var d??ar?da, ellerim senden yoksun,
Ölesiye ü?ürken, ölesiye sen yoksun...

Oturdu?um koltukta buz kesiyor ellerim,
Penceremden soka?a ta??yor hayallerim.
Kapanan gözlerimde bir intihar süsü var,
Gözlerimde ac?n?n esrarke? gülü?ü var.
Sense bir f?rt?naya kap?lm?? kaç?yorsun,
Sesin uzakla??yor, sen uzakla??yorsun.
Beynimi t?rmal?yor gidi?in, söyle niye?
Niye bir hiç u?runa dönüyorum deliye?
?ehre yabanc?la?mam, yok olu?undan m?d?r?
Yok etme sevdas?na kap?l???ndan m?d?r?

Ya?mur var, korkuyorum, yaln?z?m tek ba??ma,
Sen yoksan girer miyim bir sonraki ya??ma?
[/color]


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ölesiye Sen Yoksun
Ya?mur var d??ar?da, ellerim senden yoksun,
Ölesiye ü?ürken, ölesiye sen yoksun...

Oturdu?um koltukta buz kesiyor ellerim,
Penceremden soka?a ta??yor hayallerim.
Kapanan gözlerimde bir intihar süsü var,
Gözlerimde ac?n?n esrarke? gülü?ü var.
Sense bir f?rt?naya kap?lm?? kaç?yorsun,
Sesin uzakla??yor, sen uzakla??yorsun.
Beynimi t?rmal?yor gidi?in, söyle niye?
Niye bir hiç u?runa dönüyorum deliye?
?ehre yabanc?la?mam, yok olu?undan m?d?r?
Yok etme sevdas?na kap?l???ndan m?d?r?
Ya?mur var, korkuyorum, yaln?z?m tek ba??ma,
Sen yoksan girer miyim bir sonraki ya??ma?


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gece
O gece ne kadar güzeldi mehtap
Gönülden f??k?ran na?meler gibi.
Ruhumu y?kayan bir seldi mehtap
En tatl? ilk ve son buseler gibi.

O gece o müthi? deniz durgundu,
Ömründe susmayan rüzgar yorgundu,
En kara gönüller aya vurgundu
Leyla’y? içinde bulan er gibi.

O gece zevkini duydum hayat?n,
S?rr?n? anlad?m mükevvenat?n.
Gönlümde y?k?lan bir kainat?n
Sesini i?ittim giryeler gibi.

O gece hayat?m sanki masald?,
?uurum o an?n içinde kald?,
Kalbime ???ktan bir füsun doldu
?nsan? ç?ld?rtan handeler gibi.

O gece felekten bir gece çald?m,
Ömrümde son defa bahtiyar oldum;
Ölürken ya?ad?m, ya?arken öldüm
Ve, sustum, sükutu besteler gibi.

O gece ne kadar güzeldi mehtap,
Sand?m ki ruhumda yükseldi mehtap,
Gönlümü y?kayan bir seldi mehtap,
Rüyada çal?nm?? buseler gibi.

O gece gönlüm de aya vuruldu;
?çimde küllenen ate? dirildi.
Dünyada ne varsa yere serildi,
“O” kald?... Kalbimi seyreder gibi.

O gece sevgim co?kun ?rmakt?,
Kalbimden ta?arak o kalbe akt?;
...................

Gözlerime en keskin bak??la bakt?:
”Ben de seni Ats?z, ben de ....” der gibi..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Mutlak Seveceksin
Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmi?;
Bir haz ki hayalden bile üstün ve derinmi?.
Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmi?,
Bir s?r ki bu, ölsen bile asla açamazs?n...

Anlatmas? imkans?z olan öyle bir an ki,
Hülyadaki ses varl???n?n gayesi sanki...
Bak emrediyor: Dald???n alemden uyan ki,
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazs?n...

Gö?sünde vurup parçalanan kalbi, nihayet
Bir saçlar? kan, gözleri keskin di?i çeldi.
Art?k bitecek ruhunu sarsan bu ?eamet,
Zira saç? kan sevgilinin ismi eceldi...

?çtin de ecel zehrini sen kendi elinle,
Hala bu gönül hangi uzak gölgeyi bekler?
Bak, hayk?r?yor "bo?tur ümitler" diye dinle!
Zulmette keder besteleyen gaml? köpekler...

Bir dinle adem ülkesinin ruhunu yer yer,
Davet ediyor bak seni binlerce kucaklar...
Bir s?r gibi, sevda gibi sessiz gezinenler,
Bir gün seni otlarda uzanm?? bulacaklar...

Kalbin benim olsun diyorum, çünkü mukadder;
Cismin sana yetmez mi? Çabuk kalbini sök, ver!
Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer,
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazs?n...

Ram ol bana ruhun yeni bir aleme girsin...
Yazm?? kaderin a?k?ma ömrümce esirsin.
Akl?nla,?uurunla,hayalinle bilirsin,
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazs?n..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Yüregime Bir Gül Çizdim
yüre?ime bir gül çizdim
kanl? ya? ile.
yakt?n beni küle döndüm
dumana döndüm.
nas?l edem nere gidem
dertli ba? ile
bilemedim teli k?r?k
kemana döndüm.
can?m ald?n
can evimden vurdun ya sende
küstüm sana faydas? yok
geri dönsende.
sende vefas?z ç?kt?n
sende hay?rs?z ç?kt?n
sende vicdans?z ç?kt?n
ad?n bats?n....
zaman ola devran döne
sende çekesin
yitiresin umudunu
heder olas?n
a?ka dü?e kahrolas?n
candan b?kas?n
ömrün boyu bikez olsun gülmeyesin
senki beni rezil ettin yedi cihanda
yalan oldum talan oldum
senin sayende.
sende vefas?z ç?kt?n
sende hay?rs?z ç?kt?n
sende vicdans?z ç?kt?n
ad?n bats?n........
beni özleyince
bir nehir yata??n? bulsun
kor dü?sün da?lar?na
ceylanlar suya insin.
sesime bak?pta a?l?yorum sanma
seni özleyince böyle olsun birazda.
sende vefas?z ç?kt?n
sende hay?rs?z ç?kt?n
sende vicdans?z ç?kt?n
ad?n bats?n...........
ayr?l?versin yaprak dal?ndan
insan sevdi?inden ayr?l?versin
kan damar?ndan can pazar?ndan
adam bahar?ndan ayr?l?versin.
da?da dört mevsim
erimeyen kar varya
yoklu?unla öyle erimesin
sende vefas?z ç?kt?n
sende hay?rs?z ç?kt?n
sende vicdans?z ç?kt?n
ad?n bats?n.........

Ibrahim Sadri_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Titriyor bak ellerim
Sana veda ederken
Gidecek ne vard?
Böyle durup dururken
Oysa ?imdi gidiyorsun
Bir sabah uyand???mda
Gizlice a?lad???mda
Göz ya?lar?m? kim silecek
I????m
Güne?im
Solu?um
Nefesim
Dizlerine kapansam
Yine de gider misin?_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  _________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
A?k
A?K

A?k dedi delikanl?.
A?k bir gemidir dostum…
E?er o gemiye adam gibi biriyle,
Adam gibi binersen,
O zaman ba?lars?n bir ba?ka ya?amaya...
Ama denizdeki her dalga da bir darbe al?rs?n,
Ve gemi su almaya ba?lar bir zaman sonra...
Geminin onurlu tayfas? suyu bo?altmaya çal???r
Ve gemiyi kurtarmaya...
Geminin ?erefli kaptan?...
Gemisi ile batmak ister...
Hikayedir avc?lar kulübünde her anlat?lan…
Gemicilerin hikayesi pek anlat?lmaz,
?erefli kaptan kimdir hiçbir zaman bilinmez.

Tek gerçek vard?r, a?k denizinde ya?anan.
Gemiyi her zaman önce fareler terk eder...
Asl?nda fareler gemideki bir kaç kova sudan kaçar iken,
Bir deryan?n içine atlarlar...
Onlarda onur aranmaz.
Çünkü farelerde karakter olmaz...
Onlar faredirler…
A?tan anlamazlar._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Seni Seviyordum

Sana uzak kentlerden birinde zaman?n bir yerinde seni ve senli günleri an?msatt? ak?am güne?i...

Onca zaman?n üstünde eskimeyen bir dü?üncesin ?imdi

?nsan hergün an?msar m? ayn? gözleri

SEN? SEV?YORDUM ve senin haberin yoktu

Saçlar?n? izliyordum uzaktan, kula??n?n arkas?na dü?ü?ü ve burnun, herkesten ba?kayd? i?te...

Güldü?ü zaman yukar?ya bakard?;

Yukar? kalkan ba??n ve gülen gözlerin vard?...

Ne güzeldiler sen bilmiyordun...

BEN SEN? SEV?YORDUM...

Kalbime s??m?yordu akl?mdan geçenler

Duvarlara, vitrin camlar?na, kald?r?mlara çarp?yordu

Geri dönüyordu, ço?alarak

Senin sesini duydu?um masalarda erteliyordum her?eyi, herseyi erteleyi?im oluyordun

Kalp a?r?s? oluyordun,

Birlikte soludu?umuz sokak isimleri oluyordun,

Mevsimler de?i?iyor ve büyüyorduk,

Dönemeçler geçiyor, köprüler göze al?yorduk ve bazen tekin olmayan sular?n üzerinden atl?yorduk

Cesurduk...

Ufuk çizgisi maviydi, gün bat?m? hep turuncu ve k?rm?z?yd? bütün karanfiller...

Ben SEN? SEV?YORDUM sen bilmiyordun...

Sevinçlerim oluyordun aras?ra sen hiç bilmiyordun

Sonra herhangi biri oldun, bütün sevinçlerim bittikten sonra

Ya?murlar ya?d?, serin haziran ak?amlar?

Derken bir gün uzaktan gördüm seni...

Saçlar?n bana inat ba??n herseye meydan okuyarak i?te yine ayn?

Kalbimi ac?tt? her zamanki gibi...

De?i?tik san?yordum ve sen yine bilmiyordun

?imdi bunlar? anlatsa sana birileri kim bilir yada bo?ver bilme en iyisi...

?clal Ayd?n
_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
NE ZAMAN ESK?YOR SEVG?LER ÖDENEN BEDELLER?N ACISI GEC?NCEM?.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Dudak Pay?
Çay barda??nda
B?rak?lan dudak pay?
Kadar bile
Uzak kalamam
Gözlerine

Yak?n olsun isterim
Ellerime ellerin
Yan?ndaki beton binaya
Yaslanmas? gibi
Köhne bir evin

Seni bir çivi
Gibi çakt?m
Çünkü beynime
Ve toplay?p
Bütün kerpetenleri
Att?m denize_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  


Kaç cemre dü?meli yüre?imeKaç cemre dü?meli yüre?ime,
?s?nmak için yeniden.
Unutmak için, ye?il nazarlar?n?,
kaç bahar geçmeli,
hasretinin üstünden...

Kaç ceylan su içmeli,
sevda sebillerinden.
Kaç güvercin uçmal?,
vuslat semalar?nda.
Kaç ya?mur ?slatmal? tenimi,
ar?nmak için özleminden...

Kaç menek?e açmal? saks?lar?mda,
boyun bükmeden.
Kaç ilkyaz ya?amal? gönlüm,
ü?ümeden
Ve
kaç sene,
kaç ay,
kaç gün,
kaç saat,
geçmeli,
akan kan? dindirmek için,
yaralar?m?n üstünden?

Seynur ?nal_________________


Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Adamdan Saym?yorum

bak gecenin içi tam tak?r
???klar? anlams?z bo? yere y?ld?zlar
yüzleri manas?z bak?p durur
ince karanl???na gecenin vururlar

bir ?eytan özgürlü?ünde rüzgar
sinsi ko?turur
ne umut varsa önüne
kat?p götürür...

bir ?eytan özgürlü?ünde rüzgar
yok ba?ka i?i
gelipte sen kokar
sen koktukça akla dü?en
vesvese gibi çarpar ;
korkusu yaln?zl???n..illet..
adam? zorla.. zorla kötü yapar...

adam kim?

ben miyim adam! !

ben adamdan bile saymam kendimi;
sen..
sen yoksan yan?ba??mda

y?ld?zlardan daha bo?
daha bo? her yan?m...

birbirine y?ld?zlar kadar
uzak hayallerim.._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 3. sayfa (Toplam 12 sayfa)
Sayfa Önceki  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız