Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 5 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3, 4, 5  Sonraki
sevda mevsimi
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj sevda mevsimi 
Darg?n?m y?llara ben çok çabuk geçti
K?rg?n?m zamana ben nas?lda ak?p gitti
aNLAMADIM H?Ç B?R ?EY
Saçlar?ma ak dü?tü
Sayamad?m y?llar?
Bu ömür ne çabuk b itti
Hema?latt? hem güldürdü
Hem...

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
içimde dola?an bir ses var/edalar?nda sedas?z ko?an insanlar/karanl?klar dibi ?ss?z bir varo?/dü?ünceler sarho? yaln?zl???n kollar?nda/varl???m yoklu?unda..!/yoklu?un varl???mda anlams?z/kim dola??r sokaklarda arpa çarpa/kap?da bekleyen kavga sab?rs?z/ çeki?tiriyor çeli?kiler akl?m? çeldi her ?ey anlams?z/ad?mlar?m?n ar??d?r izi bu tarihin tozunu sildim/çok mu de?erliyim o zaman ya?malay?n bedeni/...

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir gece yatag?mda uyand?g?mda herzmanki gibi seni dü?ünüyordum.nerede nas?l ne yapt?g?n? bilmedi?im seni,,,sana mektup yazar?m diyerek gitin,dönmedim.günler,haftalar yalar geçti bir ahber yok,olmas?n y?llar geçsede bekleyecegim.çünkü yeminimiz sözümüz vard? birbirmize.terk etmeyecektik bekleyecektik.uyumak istiyorudum çünkü rüyalar?ma gelmiyordun uyumak hep seni dü?ünmek istiyordum.ama uyumu? ola...

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
DOLMAYAN Ç?LELERE AÇILMAYAN GÜLLERE
ÖTMEYEN BÜLBÜLLERE
A?IKMIYIM B?LMEM BEN
KAR YA?MI? TEPELERE
BAHARI B?LMEYEN YERLERE
Ç?ÇEKS?Z BAHÇELERE A?IKMIYIM B?LMEM BEN
SEVG?S?Z GÖNÜLLERE YILDIZSIZ

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
DUYGULAR

Duygular?m karmakar???k

Çözmeye çal??t?kça giriftle?iyor.

Ve ben bunal?yorum

Dua ediyorum,

Bir bak?? bir mana anlat?yor

?yi mi kötü mü bilemiyorum

Konu?malar normal seyrinde

Bana yoldan ç?km?? gibi geliyor

Üzülüyorum

Sesler gerçek notalar?nda de?il

Sanki ba?ka bir ?ey anlat?yorlar bana

Çabal?yorum

Bir yoku?tay?m ini?te miyim bilmiyorum

Bildi?im bir ?ey var ne süratim belli ne durmam

Duygulara tercüman , fikirlere yol ,

Bulabilsem.

Ümitlerin t?kand??? noktada ben

Gönüllerin yand??? noktada ben

A??klar?n sevgilisi sen

Senin a????n ben

Anlatamam halimi

Kelimeler yetmiyor

Sana kavu?mad?kça ey yar

Dertlerim bitmiyor

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
G?ZL? A?IK
Gizli a????n?m ben yüzüme bakmasan da,
Sevdi diye gönlümden soracak hesap m? var ?
Kaderimde olmasan, fallarda ç?kmasan da
Bu kadar anlay??s?z olmana icap m? var ?

Sebepsiz gülü?ümü,çekinmeden sözümden,
Çiçek kopar?r gibi h?nçla kopar yüzümden!..
Cehenneme de gitsem takip eyle izimden,
Atlas gözlerin kadar korkulu azap m? var?

Dostlu?unu eller mi benden k?skanacakt??
Gidi?in ümidimi yar? yolda b?rakt?...
Sevdan?n p?narlar? co?tu, meçhule akt?,
Söyle senin kalbinde derin bir girdap m? var?

Can atsam da burada ismini hayk?rmaya,
Vermedi?in kalbini korkuyorum k?rmaya .
Merak etsen de beni,ba?lasan da sormaya,
Gizli â????n?m ben,soracak ahbap m? var?

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sayfa Sohbet Ziyaretçi Defteri Rastgele ?iir Tavsiye ?leti?im Aktif ziyaretçi : 17

BIRAKTI?IN YERDEY?MBir ate? dü?erde yüre?ine, ararsan beni sevdi?im!

Bil ki yoruldum, gidemedim, uzaklarda de?ilim.Yar?m kalm??, çaresiz sevdalar?n, ilk ac?s?nda,

Oynanm??, k?r?lm?? gönüllerin, son sanc?s?nda,

Gidene dökülen gözya??n?n, her damlas?nda,

Sevmeye küsmü? yüre?inin, tam ortas?nda,

Yoklu?unla beni ba?ba?a b?rakt???n yerdeyim.Iss?z, sessiz, kimsesiz, isimsiz bir yerdeyim,

Çaresiz, dertli, ümitsiz, sensiz divaneyim.

Y?k?lm??, eskimi?, an?larla dolu bir viraneyim,

Gittin, ama unutma, hep o b?rakt???n yerdeyim.Kalbim k?r?k, umutlar tükenmi?, y?k?lm?? hayallerim,

Gönlüm yasta, gözler kurumu?, bo? kalm?? ellerim,

Sevgim hüsran, ?ark?lar hazin, mezar olmu? gecelerim,

Çabam nafile, esirin olmu?um, hâlâ b?rakt???n yerdeyim.Bir gün, a??r gelirde sevgin, y?k?l?rsa dünyan ba??na,

Her gün k?r?l?rsa kalbin, kal?rsan kimsesiz bir ba??na,

Çekip giderse senin gibi, ac?madan, k?yma gözya??na,

Y?k?lma sen benim gibi, gel, hâlâ b?rakt???n yerdeyim.

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ada'dan Dönerken

B?rak?p gidiyorum Ada'y? ilkte?rinde,
Sen ye?il bir k?y?s?n, ben dalgay?m enginde;
Gözya?lar?m dola??r yorulmu? ete?inde,

Ben a?lar?m.. Uzaktan iniltimi dinlensin.

Mevsim yaprak dökümü, hep a?açlar ü?üyor,
Yaprak sanma, her daldan soluk bir ah dü?üyor,
Dü?ünceli da?lara karalt?lar ü?üyor.

Yol üstünde geç vakit böyle kimi beklersin?

Ba? ucundaki y?ld?z sönük gece kandili;
Su geçen beyaz bulut ya?l? hicran mendili,
Rüzgar atm?? havaya, onu al da sevgili,

derdinle a?layan?n gözya??n? silersin.

San?rs?n dertli ishak garib garib öttükçe,
Bir k?r?k dal alt?ndan ney üfler hazan gece,
Beyaz atk? omzunda meh-tab dinler sessizce..

Ayr?l?k ak?am?d?r hazan gibi inlersin..

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
A?k Gelmi? Cihana

K?z kapt?rd? gönlünü
Sevdi?i o?lan kalpsizin biri
Alay etti güldü...
Hiç a?ka gülünür mü?

Ne çare, cahil akl?
K?z hastaland?, yatt?
Mumda yand? pervane... öldü.

O?lan sormakta hakl?
Hiç a?ktan ölünür mü

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
güsel olmu? ama hafif biyerde reklam kaçm?? dikkat icon_smile.gif


_________________
Ben gökyüzüne fırlatım dün gece seni..git şimdi uç dilediğin gibi!!!
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
rebel ellerine sagl?k

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
saolun kardesler?m arkadaslar?m

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
sizi hiç sevmi? miydim?

bakar m?s?n?z bayan
bu masumiyet sizin mi
tan?d?k biri gibi davran?yorsunuz ya?murlara
sevinçleriniz cumhuriyet
dalg?nl???n?zsa osmanl?
sizi daha önce hiç sevmi? miydim

biraz önce gö?e bakm?? gibi her haliniz
teninizde büyük bir güzelli?in yaz ç?kartmas?
bunca çocuk bunca siyahl?k içinde
her a?kta e?ilip gözlerinizden mi öptüler ki
bedeninizin okulunda dudaklar?n?z hep y?ld?zl? pekiyi

gölgeli bir hüzünle bak?yorsunuz insanlara
eylül desem de?il nisan desem hiç
bir ikindi gibi ikircikli
babadan kalma sanki bu kahkahan?z
sizi daha önce hiç sevmi? miydim

çoluk çocu?a kar??m?? korkular
gözlerinden okunur kad?nlar?n sizin de öyle mi
biraz yakla??n lütfen
aman allah?m yaln?zl???n?z ne büyük ve de görkemli
hayat?n?za sultan süleyman olmal?
ister ferhat ister mecnun fark etmez
bana bir emir verin
sizi nas?l sevmemi istersiniz

tuhaf sözcüklerle iyi ?eyler duydum hakk?n?zda
adres teslimiymi? bak??lar?n?z
dili geçmi? korku zamanlar?
a?z?n?zda bir tövbeler ordusuyla
kaçamak yan?tlar veriyormu?sunuz tanr?ya
can?m?n içi dermi?siniz dostlar?n?za örne?in

ben de?il tenim tan?d? sizi
gö?üsleriniz küçülmü? kalçalar?n?z solmu? hasta m?s?n?z
yanl?? yerlerinizden mi sevildiniz yoksa
durgunlu?unuza iyi gelecek bir ö?üt
sevi?irken en gözde e?yan?z? bulundurun yan?n?zda
ve karamsar dü?üncelere dalmay?n aln?n?zdan öpülürken

bir gün konu?mak istedim sizinle
ama hay?rs?z utanma duygusu
gizlenmeleri küçümseyen bir yerden
daha yeni kar??m??t?n?z hayata
hatta yakan?zda bir gölge izi de vard?
sonra bakt?m ki bak??lar?n?z k?r?k
eski bir a?kla dolusunuz hâlâ
sizi daha önce hiç sevmi? miydim

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ferhad

Evlerin karde?iyim ben. Rüzgar? sesle
gece çözülsün yaln?zl???mdan
al??t?m art?k yoklu?a yoksullu?a
afkard?r bu: eser sultan yaylas?ndan
ve ben eserim ak?amla ?ehrin ba?r?nda.
Zenginlik üreticileri halk? soyarken
yoksulluk katipleri halk? soyarken
vitrinler ve ucuz i?porta halk? soyarken
sen esersin sabahla ey yaln?zl?k.

Yine de ihanetinle avunurum senin.

Yüre?im yanarken senin a?k kandilinde
alir giderim sevgiyi dudaklar?ndan
hasrettir bu: kan?mla öderim bedelini
mektubunu yazmam. Resmine bakar?m
al??m???md?r yoklu?a yoksullu?a
sesimle ?ehri kucaklad???m bir ak?amd?r
-Sevgilim bana bir çay söyle.

Sen esersin ey yaln?zl?k
kemiksiz ellerin, sürgün gözlerinle
ceketin, gömle?in ve tarihi tezgah?nla
tah?l?n ve suyun kölesi bedenimde.
kand?r bu: akar sevda p?nar?ndan
sarar?m ?iirimle onun ç?plakl???n?
ve ?ehrin kaburgalar?n?.

karanl?k savurur küllürimi
man?et satar ayd?nl??a bo?ar?m ?ehri
sokaklar?m esirdir su sat?c?lar?na
sabahlar?m nakliyecilerin elinde rehin.

ac?d?r bu: ya?ar k???n da?lar?ndan

Anlat?r?m bir gün hüznü, ihaneti ve seni
Bir renksiz ya?murun camdan yüzüne

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Tuzak

Nefretin adresini mi soruyorsun
cinnet ya?murunda kimsesiz ku?lardan
rüzgar? çal?nm?? yaln?zl???m? m?
sevdan?n adresini mi soruyorsun
ayr?l??? mavi, hüznü beyaz uçan

Yüzüne ay do?makta. Seviyorum seni

Sensin ç?lg?nl???m?n zalim kayna??
elemin a?ktan dam?t?lm?? alevi
ta?arken yüzünden hicran?n ?rma??
zulmetin vahas?n? m? ar?yorsun
bak??? gül sesi, gülü?ü yaz açan

Yüzünde ay do?makta. Seviyorum seni

F?rt?nas? çal?nm?? i?te umudun
gençli?imin ?afa?? da haczedilmi?
ac?n?n ve a?k?n tarihini yazmadan
su menzilinde ak?am m? avl?yorsun
ikindisi kumral, bahar? az olan

Yüzüne ay do?makta. Seviyorum seni

Çile ku?at?lmaz demedim mi sana
nur heykeli, gün avc?s?, ay alevi
yüzü bereketli sevdalar tuza??
kalbimin adresini mi soruyorsun
soyad? hüzünlü, ad? naz an?lan

Yüzüne ay do?makta. Seviyorum seni

Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder ICQ Numarası
Mesajları göster:
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 5 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3, 4, 5  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız