Kayıt OlAramaSSSÜye ListesiKullanıcı Grupları
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 6 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
seni seviyorum
Yazar Mesaj
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj seni seviyorum _________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Saat

Bakma saatine ikide birde!
Halin neyse saat onun saati.
Saat tutamaz ki, ölü kabirde;
Zamana e?yada gör itaati!
Bir k?vr?m, bir helezon,
Her noktas? ba? ve son...

Dün hât?ra, yar?n hayal, bugün ne?
?ki renk aras? bir çizgicik pay.
Ne devlet zaman? bütünleyene!
Ebed bestecisi bir çark ve bir yay.
Hesap soran yarat?k;
O dimdik her ?ey yat?k.

Zaman bir i?vebaz, kaçak hayalet;
Eskiyenin kement atar boynuna.
Ne pi?manl?k tan?r, ne af, ne mühlet;
Ancak fatihinin girer koynuna.
Niyeti gizli fettan
Köle biçimli sultan..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sab?r bir büyülü dermân, arkas?nda îmân,
Sabretmeyenin hali hicran üstüne hicran!
Her ?eyde var bir usûl, sab?r da zafere yol,
S?k di?ini az?c?k kurtulanlarla kurtul.
Sab?rla pi?en insan kemâle erer inan!
Acelecinin i?i duman üstüne duman...
Teennî eden erer, acele etme sak?n!
Vurulup dövünsen de ?raklar olmaz yak?n...
Örümcek bekleyerek, a?a a? ekleyerek,
Gider hedefe var?r nice emekleyerek.
S?rattan ince bir i?, ko? geçenlere yeti?,
Geçen sab?rla geçti, aksi bir sürü te?vi?..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Ben de bilirim senin beni unuttu?un gibi seni unutmay?
Mutlulu?u ba?ka kollarda ba?ka kalplerde aramay?
Ben de bilirim senin gibi ya?amay?
Ama bütün bunlara ra?men
Bir türlü senin gibi vefas?z olmas?n? bilemedim
Onun için a?l?yorum kendime k?y?yorum
Her sabah benimle kalk?yor her ak?am benimle yat?yor
Senin yoklu?un, ihanetin, vefas?zl???n
??te bunlar beni hergün mutluluklardan uzak yerlere sürüklüyor
Ben de bilirim senin beni unuttu?un gibi seni unutmay?
Bunu sak?n unutma_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Lekeden Korunmak ?çin
Ey sevgili, sana bembeyaz ka??da
Yüre?imin kan?yla yazd?m bunlar?
Kalemim bir hançer, keskin ve ar?
Alt?n kakmalarla süslenmi? oymalar?
Bo?una de?il, ?anl? özgürlü?ümü
Lekeden korumak için yazd?m bunlar?

Evimizde sabahl???n? giyindi?inde
Mahal yoktur bilesin gözya?lar?na
San?r?m ölece?im bu kez, sen
Ö?retmeye devam et
En büyük erkek evlad?m?za
Ölüm geldi?inde ancak özgür olur bir yi?it
Beni hiç unutmayas?n rüyalar?nda..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Hasretinden Prangalar Eskittim
Seni, anlatabilmek, seni,
?yi çocuklara, kahramanlara,
Seni, anlatabilmek seni,
Namussuza, haldan bilmez,
Kahpe yalana.

Ardarda kaç zemheri,
Kurt uyur, ku? uyur, zindan uyurdu.
D??arda gürül gürül akan bir dünya...
Bir ben uyumad?m,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlar?na kan gülleri takay?m,
Bir o yana,
Bir bu yana...

Seni, ba??rabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan y?ld?za.
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ?ss?z dalgas?na
Dü?mü? bir kibrit çöpüne.

Yitirmi? t?ls?m?n? ilk sevmelerin,
Yitirmi? öpücükleri,
Pay? yok, apans?z inen ak?amdan,
Bir kadeh, bir cigara, dal?p gidene,
Seni, anlatabilsem seni...
Yoklu?un, cehennemin öbür ad?d?r
Ü?üyorum, kapama gözlerini..._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Karanfil Soka??
Tekmil ufuklar k??lad?
Dört yön, onalt? rüzgar
Ve yedi iklim be? k?ta
Kar alt?ndad?r.

Kavu?mak ilmindeyiz bütün fas?llar
Ray, asfalt, ?ose, makadam
Benim sarp yolum, patikam
Toros, Anti-toros ve asi F?rat
Tütün, pamuk, bu?day ovalar?, çeltikler
Vatan?m boylu boyunca
Kar alt?ndad?r.

Dö?ü?enler de var bu havalarda
El, ayak buz kesmi?, yürek cehennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit, sap?na kadar namuslu
Da?lara çekilmi?
Kar alt?ndad?r.

?ark?lar bilirim ç?? tutmu?
Resimler, heykeller, destanlar
Usta ellerin yap?s?
Kolsuz,yar? ç?plak Venüs
Trans-nonain soka??
Garcia Lorca'n?n mezar?,
Ve gözbebekleri Pierre Curie'nin
Kar alt?ndad?r.

Duvarlar? kat? sab?r ta??ndan
Kar alt?ndad?r varo?lar,
Hasretim nazl?d?r Ankara.
Dumanl? havay? kurt sevsin
Asfalttan yürüsün Aral?k,
Sevmem, netameli ayd?r.
Bir ba?ka ama bilemem
Bir kaç?nc? bahara kalm??t?r vuslat
Kalbim, bu zulümlü sevda,
Kar alt?ndad?r.

Gecekondularda hava bulan?k puslu
Alt?nda? gökleri kümülüslü
Ekme?e, a?ka ve ömre
Küfeleriyle hükmeden
Ci?erleri küçük, elleri büyük
Nefesleri yetmez avuçlar?na
-?lkokul ça??nda hepsi-
Kenar çocuklar?
Kar alt?ndad?r.

Hat?p Çay'?n öte yüzü ?l?man
Bulvarlar çak?rkeyf Yeni?ehir'de
Karanfil Soka??nda gün açm??
Hikmetinden sual olunmaz
"Mûcip sebebin" bilirim
Ve "kâfi delil" ortada...

Karanfil soka??nda bir caml? bahçe
Caml? bahçe içre bir çini saks?
Bir dal süzülür mavide
Al - al bir yang?n ?ark?s?,
Bakmay?n saks?da boy verdi?ine
Kökü Alt?nda?'da, ?ncesu'dad?r.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Sen Yoksun
Ne rüzgâr var ne de yel
Bu türkümde sen yoksun
Geleceksen çabuk gel
Bu türkümde sen yoksun

Tarlama harman olsan
Derdime derman olsan
Katlime ferman olsan
Bu türkümde sen yoksan

Hat?r?m? k?rd?n sen
Hep s?rt?mdan vurdun sen
Bak gününü gördün sen
Bu türkümde sen yoksun

Ne gözlerin ne saç?n
Bu türkümde yok niçin
Bu türkü kendim için
Bu türkümde sen yoksun_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gözlerin
o an gittin
gözlerime bakmadan
o an gittin
arkana dönüp bakmadan
belki ben sana git
dedim
ama gözlerim
gözlerim kal diyordu
kal gitme
gözlerim hayk?r?yordu
ama gözlerim
gözlerimin söyledi?ini
gözlerin anlam?yordu_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gittin
Senin gitmenin ard?ndan
Çok zaman geçti
Ben hala dün gibi hat?rl?yorum
Bir yan?m? al?p götürdü?ünü
Çocuklu?umu umudumu ve
Yanl?zl???m?

Asl?nda ilk günden beri biliyordum
Senin bir gün apans?z gidece?ini
Ama seninle bir dakika geçirmek için
Ben bütün ömrümü feda ederdim
Ve ettimde
Her?eyi sana verdim
Bütün de?er yarg?lar?m?
Sevday? ac?y? ve hasreti

Bir gül gibi aç?p soldun sen
Ömrü hayat?mda
Ben senin her solu?unda
Ve her tekrardan aç?s?nda yann?ndayd?m

Topra?a cemreler dü?mesini bekledim
Bahar?n gelmesini
Ya?murlar?n ya?mas?n?

Ama ac?y? beklemi?im ben
Can al?c??? mele?i
Ve kabusu

Gittin aradan y?llar geçti
Hayallerimden silemedim seni
Gözlerimin önünden atamad?m
O sahte gözlerini

Bende gidiyorum ?imdi
Terk-i diyar eyliyorum
An?larla dolu bu ?ehre_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Gel Git
Sonun oyunu sahnede
Perde perde
Gel git anlar
Neyi Anlat?yor?
Dudaklarda birkaç hece
Art?k unutulmu? cümleler
Vurgun yedikten sonra
Girdaplara tak?lmak g?rtlakta
A??nm?? hayatlar
Ç?kacak sahilyok.

Bilinen kim?
Bilinmeyen
Mümkün mü?
O kadar büyük ki

Sonun oyunu sahnede
Perde perde
Kendini aramak denen
Yalan belkide
?pler kimin elinde?
Yolda yürürken
Birden uyan?p
Ayn? yerde duruyor
Buluyorum kendimi.
Ne geçmiten,
Ne gelecekten,
Bir ses var
Sadece ?imdiyi f?s?ld?yor.


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Bir Ad?n Kalmal?
bir ad?n kalmal? geriye
bütün k?r?lm?? ?eylerin nihayetinde
aynalar?n ard?nda s?r
yaln?zl???n pe?inde kuvvet
evet nihayet
bir ad?n kalmal? geriye
bir de o kahreden gurbet

sen say ki
ben hiç a?lamad?m
hiç ate?e tutmad?m yüre?imi
geceleri, koynuma almad?m ihaneti
ve say ki
bütün ?iirler gözlerini
bütün ?ark?lar saçlar?n? söylemedi
hele nihavent
hele buselik hiç geçmedi fikrimden
ve hiç gitmedi
bir topak kan gibi ad?n
içimin nehirlerinden
evet yang?n
evet sala? yalvarman?n korkusunda talan
evet kaybetmenin o zehirli bu?usu
evet nisyan
evet kahrolmu? sayfalar?n aras?nda ad?n
sokaklar dolusu bir adam?n yaln?zl???
bu sevda biraz nadan
biraz da h?çk?r?k tad?
pencere önü menek?elerinde her ak?am

da?lar sonra oynad? yerinden
ve hallaçlar att? pamu?u fütursuzca
sen say ki
yerin dibine geçti
geçmeyesi sevdam
ve ben seni sevdi?im zaman
bu ?ehre ya?murlar ya?d?
yani ben seni sevdi?im zaman
ayr?l?k kur?un kadar a??r
gülü?ün kadar felaketiydi ya?aman?n
yine de bir ad?n kalmal? geriye
bütün k?r?lm?? ?eylerin nihayetinde
aynalar?n ard?nda s?r
yaln?zl???n pe?inde kuvvet
evet nihayet
bir ad?n kalmal? geriye
bir de o kahreden gurbet
beni affet
kaybetmek için erken, sevmek için çok geç_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
B?kt?m
Sana güzel ?iirler yazay?m diye,
?lham?n pe?inden ko?maktan b?kt?m
'Bitti mi?' diye sordukça sana
Muhtemel cevab? duymaktan b?kt?m.

Hayal edince seni kollar?m aras?nda
Vuslat? rüyamda görmekten b?kt?m
Gözlerinin üstüne her yemin edi?imde;
Günahkar olupta ç?kmaktan b?kt?m.

Ya?murlu geceler s?rs?klam olup
Maziyle gezip tozmaktan b?kt?m,
De?medi?im tenine de?en eller gördükçe
Gizli gözya?lar? dökmekten b?kt?m.

Parlak ?i?elerde yok olunca hiddetim
Meyperest olupta dü?mekten b?kt?m.
Suyla yanan sensizlik ate?inde;
Her gün muntazam donmaktan b?kt?m.

Akl?ma geldikçe ilan-? a?k edi?im
Dizimi dövüp durmaktan b?kt?m.
Seni yücelten her telkin kar??s?nda
Susup çenemi tutmaktan b?kt?m.

Pi?man olup sevginden suçlad?kça kalbimi
Güna??r? kendimi yemekten b?kt?m.
Lanet olsun o güne, o güzelli?e
Ad?n? nefretle anmaktan b?kt?m !_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
Tarifsiz
Duygular tarifsiz, hisler belirsiz,
Ba?? duman duman da?lar gibiyim.
Gökyüzünde bulut, bir silik umut,
Bardaktan bo?anan ya?mur gibiyim.

Yo?rulan bedenim, karlar içinde,
Ruhum anlat?lmaz hisler içinde,
Bir yol ar?yorum nas?l, niçinde,
Teknede kar?lan hamur gibiyim.

Ne sevince doydum, ne de üzüldüm,
Kimi gün bir kö?ede büzüldüm,
Kimi gün hayallerde süzüldüm,
Kanad? yolunmu? ku?lar gibiyim.

Sen önce ruhunla, kendinle bar??,
Kainat? tan?, gez kar?? kar??,
Ömrümce bitmedi bu büyük yar??,
?imdi bir diyarda yadlar gibiyim.

Kendi nefesime hasreti duydum,
Koskoca bir ömrü önüme koydum,
Bast???m yerleri bilmeden oydum,
Tarifi olmayan tadlar gibiyim.

Kurdo?luyum, peri?an?m bu günde,
Gerçeklerle ya??yorum dü?ümde,
Öyle bir hat?ra, ko?ar pe?imde,
Henüz konulmam?? adlar gibiyim._________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Alıntıyla Cevap Ver
Mesaj  
E?er Bir Gün Ölürsem
E?er bir gün ölürsem gençli?ime doymadan
Kumral ba??m? senin dizlerine koymadan
E?er bir gün sönerse gözlerimin ate?i
Parlamazsa ba??m?n üstünde a?k güne?i
Ölürsem bir gün e?er,
Kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer
A?k?m?n ba?? için silme beni yad?ndan
An beni seherlerde bir ku?un feryad?ndan!

An ki, ben ilk a?k?m?n demlerini ya?ad?m,
Ölürsem bu son a?k?m olacak diye ?ad?m.
Bir gün gelir yolunun üstündeki serviler,
Sana, bu ilk a?k?m?n m?sralar?n? söyler.
Dudaklar?m topra??n alt?nda çürüse de,
Ruhum sarho? gibidir ezeli bir busede.
Görünmez ellerimden ürpersin diye tenin,
B?rak mehtab? olsun omzunda bir tül senin.
Aç pencereni ?l?k bahar ak?amlar?nda,
Benim öksüz ruhumdur ç?rp?nan camlar?nda!

Beni an, senden ba?ka yok beni anacak,
Yanmazsan sen de e?er, gençli?im hep yanacak.
?nan senden ba?ka yok gönlümde kimseye yer,
Fakat, sen de anlamazsan beni, ölürsem e?er...
Anlamazsan, ölürüm de gençli?ime doymadan,
Kumral ba??m? senin dizlerine koymadan,
Da??l?rsam bir avuç toprak gibi sellerle,
Gönlünde en samimi en co?kun emellerle
Kuraca??m türbeyi günah?n günah?n devirmesin.
Bana verece?ini Allah sana vermesin.
Fakat dü?ün ki, sen de kalbimde gömülüsün,
Ben ölürsem demek ki sen de art?k ölüsün,
Kim senin gözlerini mehtapta yad edecek?
Kim sana bu feryad?m gibi feryad edecek?
Kim senin saçlar?n? övecek uzun uzun?
Korkum budur ki bir gün sen de unutulursun!

E?er bir gün ölürsem gençli?ime doymadan
Kumral ba??m? senin dizlerine koymadan
E?er bir gün sönerse gözlerimin ate?i
Parlamazsa ba??m?n üstünde a?k güne?i
Ölürsem bir gün e?er,
Kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer
A?k?m?n ba?? için silme beni yad?ndan
An beni seherlerde bir ku?un feryad?ndan!


_________________
Kullanıcı profilini gör Özel mesaj gönder E-mail'i gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Msn Adresi
Mesajları göster:
Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 6 sayfa)
Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız